Blog

Most Positive Company Cultures: Hierarchy Culture

What is Hierarchy culture?  In the working world, structures define how things get done. Hierarchy culture is a foundational approach that prioritizes clear chains of command, established rules, and a pyramid-like structure. This introduction dives into this prevalent workplace environment, exploring its core features, the benefits it brings to organizations, and the potential drawbacks to […]

Most Positive Company Cultures: Clan Culture

What is an Clan Culture?  Clan culture prioritizes collaboration and a close-knit, family-like environment. Employees are highly invested in the company’s goals, working seamlessly together with a shared sense of purpose. This is fostered by a horizontal structure, open communication, and trust in employees to make decisions. Think of it as a team working towards […]

Most Positive Company Cultures: Adhocracy Culture

What is an Adhocracy Culture?  Adhocracy culture thrives in organizations prioritizing organic decision-making to achieve goals. Anchored on flexibility, creativity, and innovation fosters an environment where employees exhibit innovative behaviors and contribute fresh ideas. Research, including a study in the Journal of Business Research, confirms the positive link between adhocracy culture and innovation. Decentralized decision-making empowers […]

Most Positive Company Cultures: Purpose-Driven culture

What is an Purpose-driven Culture? A purpose-driven culture is one where a company’s core mission and values go beyond just making money. It’s about having a positive impact on the world, whether it’s social issues, environmental concerns, or something else entirely. This purpose then permeates everything the company does, from its decision-making to how it […]
2 Comments

CV-ГЭЭ ИЛГЭЭХ ҮҮ ЭСВЭЛ …?

Ихэнх хүмүүс ажилд орохдоо тухайн байгууллагад өөрөө хандаж, өөрсдийнхөө бэлдсэн CV-гээ илгээдэг. Гэхдээ өөрт тохирох ажилд орох зам тийм ч шулуун биш байх тохиолдол их. CV-ээ хэрхэн бэлдэхээ мэдэхгүй байх, ажлын ярилцлагын үеэр зарим асуултад хариулж чадахгүй бүдрэх, татгалзсан хариу авах, заримдаа ажлын ярилцлагад дуудагдахгүй эсвэл ямар ч хариу авахгүй байх үе зөндөө.  Тэгвэл та […]

Хамгийн Эерэг Байгууллагын Соёлууд №1: Инновацлаг Соёл

Инновацлаг соёл гэж юу вэ?  Инновацлаг соёл нь бүтээлч байдал, шинэ зүйлсийг турших болон эрсдэл хүлээн авахад бэлэн байдал дээр суурилсан ажлын байрны соёлын хэв шинж юм. Энэ нь байгууллагыг илүү сайжруулах санал санаачилга гаргах хандлагыг ажилтнуудын дунд төлөвшүүлэх зорилготой билээ.  Инновацлаг соёлын гол шинж чанарууд.  Инновацлаг соёлыг нэвтрүүлсэн компаниуд технологид тулгуурлан шинэлэг шийдлүүдийг бий болгох […]

Most Positive Company Cultures: Innovative culture

What is an Innovative Culture?  An innovative culture is a work environment that thrives on creativity, trying new things, and even taking calculated risks. It’s all about fostering ideas and approaches that can make the organization better.  Key Characteristics of a Culture of Innovation.  Companies that embody innovative cultures are constantly looking for ways to […]
2 Comments

Executive Leadership Styles №3: Servant Leadership

Servant leadership is a unique approach to executive leadership that prioritizes the growth and well-being of those being served, rather than the leader’s own power or authority. It’s about empowering others to succeed and fostering a collaborative environment where everyone feels valued and heard. Servant leaders prioritize the needs of their team members and focus […]
1 Comment

Оюутнуудын ажиллахыг хүсэж буй ТОП 20 компани

Та өмнө нь Ажиллахад Хамгийн Таатай Газрууд, Шилдэг Компаниуд гэж зөндөө харсан байх. Тэгвэл Монголиа Талент Нэтворк-с энэ жил Монголын шилдэг 8 их сургуулийн 500 гаран оюутнуудын дунд хийсэн судалгааг та бүхэнд танилцуулж байна. Энэхүү судалгаагаар оюутнууд:  Төгсөөд Гадаадад уу эсвэл Монголд уу?  Судалгаанд хамрагдсан оюутнуудын 43% нь төгсөөд Монголдоо ажиллана гэж сонгосон бол 23% […]
1 Comment